Coronavirus amb Cor

Coronavirus amb Cor va repartir aquesta setmana 600 mascaretes donades per la xarxa de voluntariat de Torrent que impulsaren les AMPEs de les escoles públiques Antonio Machado i Federico Maicas, i de l’institut Veles e Vents. Segons ens expliquen, al projecte se sumaren més tard l’escola de persones adultes (EPA), l’AMPA del Sant Pasqual, l’AMPA de l’institut Marxadella, els col·lectius Solidaritat Torrent i Cucurucú Teatre Asociación, l’empresa Logralim i Caixa Popular. Com en moltes xarxes de voluntariat de la comarca, la idea inicial era cosir 5.000 mascaretes però finalment en feren 😷🤝16.000 i altres 1.000 bates que han anat a parar a residències, professionals de serveis essencials, hospitals i altres. Coronavirus amb Cor va rebre 700 unitats i ja ha repartit la major part. Gràcies, amigues i amics de Torrent, per aquesta donació que reforça la protecció en les famílies donat que se suma a les mascaretes que s’havien cosit en el poble, a les que va repartir l’Ajuntament d’Alaquàs en totes les cases i a les que arribaren a la població des de Xirivella.

————————————————————————————————————————————————————

Coronavirus con Corazón repartió esta semana 600 mascarillas dadas por la red de voluntariado de Torrent que impulsaron las AMPAS de las escuelas públicas Antonio Machado y Federico Maicas, y del instituto Veles e Vents. Según nos cuentan, al proyecto se sumaron más tarde la escuela de personas adultas (EPA), el AMPA del San Pascual, el AMPA del instituto Marchadella, los colectivos Solidaritat Torrent y Cucurucú Teatro Asociación, la empresa Logralim y Caja Popular. Como en muchas redes de voluntariado de la comarca, la idea inicial era coser 5.000 mascarillas pero finalmente hicieron 😷🤝16.000 y otras 1.000 batas que han ido a parar a residencias, profesionales de servicios esenciales, hospitales y otros. Coronavirus con Corazón recibió 700 unidades y ya ha repartido la mayor parte. Gracias, amigas y amigos de Torrent, por esta donación que refuerza la protección en las familias dado que se suma a las mascarillas que se habían cosido en el pueblo, en las que repartió el Ayuntamiento de Alaquàs en todas las casas y a las que llegaron a la población desde Xirivella.