Iglesia Evangélica del Xenillet

Hui Solidaritat Torrent ha fet lliurament d’una pissarra al centre Evangelista del Xenillet de Torrent, «aportant el nostre granet d’arena».

Aquest col·lectiu educa als seus membres amb estudis d’alfabetització per als més joves, mitjançant les escriptures cristianes dins del marc de l’ètnia gitana.

Gran treball el vostre.
_______________________

Hoy Solidaritat Torrent ha hecho entrega de una pizarra al centro Evangelista del Xenillet de Torrent, «aportando nuestro granito de arena».

Este colectivo educa a sus miembros con estudios de alfabetización para los más jóvenes, mediante las escrituras cristianas dentro del marco de la etnia gitana.

Gran trabajo el vuestro.

Leave a comment